Aby zostać członkiem Szkolnego Koła Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych należy złożyć wypełnioną deklarację (otrzymasz ją u opiekuna SKKT) oraz wpłacić wpisowe i roczną składkę.
Wysokość wpisowego i składek rocznych podane są poniżej.
  LEGITYMACJA PTSM
Kartonowa Plastikowa
1. Dla Juniorów Wpisowe Składka roczna Składka roczna
  a) młodzież szkolna oraz opiekunowie SK PTSM 7,00 zł 5,00 zł 20,00 zł
  b) młodzież akademicka do 26 lat 11,00 zł 9,00 zł
2. Dla Seniorów      
  a) nauczyciele czynni i emerytowani 10,00 zł 7,00 zł 40,00 zł
  b) inne osoby 18,00 zł 12,00 zł
Szkolne Koło PTSM
Szkolne Koło Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych działa w ramach Szkolnego Klubu Krajoznawczo-Turystycznego. Istnieje od 1999 roku.
Legitymacja członkowska PTSM pozwala korzystać ze zniżek przy noclegach w schroniskach PTSM.
Uczestniczymy również w imprezach (zlotach, zawodach), które są współorganizowane przez Oddziały PTSM.
L.p. nazwisko i imię klasa
szkoła
kategoria nr
legitymacji
PTSM
stan opłacenia składki
członkowskiej za rok
2011 2012 2013
Osoby z opłaconą składką za bieżący rok kalendarzowy (2013)
1 Gwóźdź Urszula LO junior 4/1/2010 TAK TAK TAK
2 Prędki Daria G-In junior 18/1/2010 TAK TAK TAK
3 Rybski Andrzej nauczyciel senior 86/94 TAK TAK TAK
4 Steciuk Adam G-In junior 8/1/2010 TAK TAK TAK
Osoby z nie opłaconą składką za rok kalendarzowy (2013)
w dniu 31 marca 2014 r. zostaną skreślone z listy członków SK PTSM
1 Bilik Tomasz G-In junior 1/1/2012 TAK TAK -
2 Jamróz Julita G-IIIa junior 9/09 TAK TAK -
3 Jarocka Justyna G-IIIa junior 1/1/2010 TAK TAK -
4 Koss Sabina G-IIIb junior 5/1/2011 TAK TAK -
5 Koszczka Łucja SP-6a junior 17/1/2010 TAK TAK -
6 Lachowska Karolina G-IIIb junior 5/1/2010 TAK TAK -
7 Lenard Seweryn G-IIa junior 13/1/2010 TAK TAK -
8 Markowicz Dominika G-IIIa junior 7/1/2010 TAK TAK -
9 Miszczak Kinga SP-6n junior 20/1/2010 TAK TAK -
10 Nieśpiał Jakub G-IIIc junior 11/09 TAK TAK -
11 Orłowska Paulina G-IIa junior 9/1/2010 TAK TAK -
12 Orłowska Klaudia G-IIIa junior 2/1/2012 - TAK -
13 Pańczyszyn Paulina G-In junior 11/1/2010 TAK TAK -
14 Staniszewski Maciej SP-6n junior 22/1/2010 TAK TAK -
15 Wilczak Bartosz G-IIIa junior 4/1/2011 TAK TAK -
16 Wójtowicz Zuzanna G-In junior 14/1/2010 TAK TAK -
17 Ziembikiewicz Anna G-In junior 19/1/2010 TAK TAK -