Harmonogram eliminacji szkolnych "XLIII OMTTK PTTK - 2015" - (nie są planowane jakiekolwiek zmiany w podanym harmonogramie!).

Zasady udziału w eliminacjach szkolnych "XLIII OMTTK - 2015" - zobacz szczegóły.

Harmonogram przeprowadzania poszczególnych konkurencji
do szkolnych eliminacji "XLIII OMTTK PTTK"

   10 lub 11 III 2015 - samarytanka - część praktyczna (szczegóły wkrótce!),

   11 III 2015 - test wiedzy obejmujący zagadnienia: krajoznawcze, turystyczne, topograficzne, dotyczące bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz udzielania pierwszej pomocy; godz. 1600, sala 19; test będzie trwał 100 minut,

   11 III 2015 - godz. 1600 - termin dostarczenia do oceny posiadanych książeczek odznak krajoznawczych i turystycznych,

   13 III 2015 - konkurencja: rowerowy tor przeszkód (szczegóły zostana podane w terminie późniejszym),

   14 III 2015 - konkurencja: turystyczny marsz na orientację (szczegóły zostaną podane w terminie późniejszym),


Harmonogram konkursu krajoznawczego z "Krajoznawstwa Polski"
do szkolnych eliminacji "XLIII OMTTK PTTK"

   23 II 2015 - województwo: dolnośląskie,

   24 II 2015 - województwo: kujawsko-pomorskie i łódzkie,

   25 II 2015 - województwo: lubelskie i mazowieckie,

   26 II 2015 - województwo: lubuskie i zachodniopomorskie,

   2 III 2015 - województwo: małopolskie i świętokrzyskie,

   3 III 2015 - województwo: opolskie i śląskie,

   4 III 2015 - województwo: podkarpackie,

   5 III 2015 - województwo: podlaskie,

   9 III 2015 - województwo: pomorskie i warmińsko-mazurskie,

   10 III 2015 - województwo: wielkopolskie,

   - wszystkie testy z krajoznawstwa województw będą przeprowadzane na bazie Szkolnej Platformy Edukacyjnej;

   - każdy test będzie dostępny w podanym dniu w godziach od 1700 do 2200;

   - całość testu będzie testem zamkniętym, w którym poprawną odpowiedź należy wybrać z pięciu podanych wariantów;

   - test można otworzyć tylko jeden raz;

   - na wykonanie testu uczestnik Eliminacji będzie miał 20 minut.


Harmonogram konkurencji "Turystyczne ABC"
do szkolnych eliminacji "XLIII OMTTK PTTK"

   1 III 2015 - atrakcje turystyczne regionu,

   8 III 2015 - rozpoznawanie roślin,

   14 III 2015 - określanie azymutów,

   15 III 2015 - rozpoznawanie śladów i tropów zwierząt,

   - określanie azymutów odbędzie się w połączeniu z udziałem w turystycznym marszu na orientację;

   - pozostałe części "Turystycznego ABC" będą przeprowadzane na bazie Szkolnej Platformy Edukacyjnej;

   - każdy test będzie dostępny w podanym dniu w godziach od 1700 do 2200;

   - całość testu będzie testem zamkniętym, w którym poprawną odpowiedź należy wybrać z pięciu podanych wariantów;

   - test można otworzyć tylko jeden raz;

   - na wykonanie testu uczestnik Eliminacji będzie miał 20 minut.


Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Turystyczno-Krajoznawczy
Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Turystyczno-Krajoznawczy od lat jest głównym polem działalności SKKT. Cała działalność SKKT jest podporządkowana przygotowaniom i udziałowi w tym Turnieju.
Od lat organizowane są szkolne eliminacje do kolejnych edycji OMTTK.
Reprezentanci SKKT na finałach OMTTK na stałe trafiają do "galerii zasłużonych".