REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO MŁODZIEŻOWEGO
TURNIEJU TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO PTTK

Regulamin Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno-Krajoznawczego PTTK - pobierz: (395 KB).

Regulamin Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno-Krajoznawczego PTTK - Załącznik nr 1. Warunki organizacji eliminacji Turnieju i szczegółowe zasady przeprowadzania konkurencji - pobierz: (322 KB).

Regulamin Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno-Krajoznawczego PTTK - Załącznik nr 2. Zasady przygotowania rowerowego toru przeszkód - pobierz: (816 KB).

Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Turystyczno-Krajoznawczy
Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Turystyczno-Krajoznawczy od lat jest głównym polem działalności SKKT. Cała działalność SKKT jest podporządkowana przygotowaniom i udziałowi w tym Turnieju.
Od lat organizowane są szkolne eliminacje do kolejnych edycji OMTTK.
Reprezentanci SKKT na finałach OMTTK na stałe trafiają do "galerii zasłużonych".