Młodzieżowa Odznaka Krajoznawcza Górska Odznaka Turystyczna Każdemu Jego Everest - 8848 Odznaka Turysta Przyrodnik Odznaka Imprez na Orientację
Jubileuszowa Odznaka 20 lat SKKT Odznaka Krajoznawcza Województwa Łódzkiego Odznaka 60 lat PTTK Odznaka 50 lat Komisji InO
Odznaki krajoznawcze i turystyki kwalifikowanej zdobywane w ramach SKKT
Podczas licznych wycieczek, zlotów, rajdów oraz zawodów członkowie Szkolnego Klubu Krajoznawczo-Turystycznego mog± zdobywać odznaki krajoznawcze i odznaki turystyki kwalifikowanej.
Członkowie Klubu zdobywaj± odznaki, które najłatwiej jest zdobywać w naszej czę¶ci kraju.
Poniżej można zapoznać się z zasadami zdobywania tych odznak oraz wykazem już zdobytych odznak przez członków SKKT.