Zobacz listę zdobytych Odznak Krajoznawczych Województwa Łódzkiego >>>>

Regulamin "Odznaki Krajoznawczej Województwa Łódzkiego"

(informacja wkrótce)

Odznaki krajoznawcze i turystyki kwalifikowanej zdobywane w ramach SKKT
Podczas licznych wycieczek, zlotów, rajdów oraz zawodów członkowie Szkolnego Klubu Krajoznawczo-Turystycznego mog± zdobywać odznaki krajoznawcze i odznaki turystyki kwalifikowanej.
Członkowie Klubu zdobywaj± odznak, które najłatwiej jest zdobywać w naszej czę¶ci kraju.
Poniżej można zapoznać się z zasadami zdobywania tych odznak oraz wykazem już zdobytych odznak przez członków SKKT.