okładka książki - nagrody w konkursie całorocznymKONKURS CAŁOROCZNY
Konkurs przeznaczony jest wyłącznie dla członków Szkolnego Klubu Krajoznawczo-Turystycznego. Czas trwania konkursu to okres roku szkolnego 2010/11 (od 1 września 2010 roku do 22 czerwca 2011 roku).
Udział w konkursie jest automatyczny dla wszystkich członków Szkolnego Klubu Krajoznawczo-Turystycznego. Ocenie podlega cała działalność członków Szkolnego Klubu Krajoznawczo-Turystycznego w bieżącym roku szkolnym zgodnie z przyjętą punktacją aktywności w pracy w ramach Szkolnego Klubu Krajoznawczo-Turystycznego. Punktacja prowadzona jest na bieżąco. Nagroda zostanie przyznana tylko w przypadku uzyskania przez zwycięzcę ponad 350 punktów.
Nagrodą w tym konkursie była książka: "Przewodnik przyrodniczy na wycieczkę. Frank i Katrin Hecker. Oficyna Wydawnicza MULTICO. Warszawa 2009. 352 strony.
Niestety nikt nie osiągnął wymaganej ilości punktów - nagroda nie została przyznana.
 
 
okładka płyty CD - Kanon krajoznawczy PolskiKONKURS DLA NOWYCH CZŁONKÓW SKKT
Konkurs przeznaczony jest wyłącznie dla członków Szkolnego Klubu Krajoznawczo-Turystycznego. Czas trwania konkursu to okres roku szkolnego 2010/11 (od 1 września 2010 roku do 22 czerwca 2011 roku).
Udział w konkursie jest automatyczny dla wszystkich nowych członków Szkolnego Klubu Krajoznawczo-Turystycznego uczestniczących w dowolnej formie działalności SKKK. Rywalizacja polega na zdobywaniu jak największej ilości punktów zgodnie z przyjętą punktacją aktywności w pracy w ramach Szkolnego Klubu Krajoznawczo-Turystycznego. Punktacja prowadzona jest na bieżąco.
Nagrodą w tym konkursie jest płyta CD: "Kanon krajoznawczy Polski.
Zwycięzcą konkursu został Remigiusz Kunasz - nagroda zostanie wręczona we wrześniu 2011 roku.
 
 
okładka książki - nagrody w konkursie dla zdobywców GOT-uKONKURS DLA ZDOBYWCÓW GOT
Konkurs przeznaczony jest wyłącznie dla członków Szkolnego Klubu Krajoznawczo-Turystycznego. Czas trwania konkursu to okres roku szkolnego 2010/11 (od 1 września 2010 roku do 22 czerwca 2011 roku).
Udział w konkursie jest automatyczny dla wszystkich członków Szkolnego Klubu Krajoznawczo-Turystycznego uczestniczących w wycieczkach górskich. Rywalizacja polega na zdobywaniu jak największej ilości punktów zgodnie Regulaminem zdobywania Górskiej Odznaki Turystycznej. Zaliczane będą wyłącznie punkty zdobywane podczas wycieczek w ramach działalności Szkolnego Klubu Krajoznawczo-Turystycznego. Nagroda zostanie przyznana tylko w przypadku uzyskania przez zwycięzcę ponad 250 punktów.
Nagrodą w tym konkursie jest książka: "Bieszczadzkimi i beskidzkimi śladami Karola Wojtyły. Andrzej Potocki. Rzeszów 2005, wyd. 1. 152 stron".
Niestety nikt nie osiągnął wymaganej ilości punktów - nagroda nie została przyznana.
 
okładka książki - nagrody w konkursie Zdobywamy EverestKONKURS "ZDOBYWAMY EVEREST"
Konkurs przeznaczony jest wyłącznie dla członków Szkolnego Klubu Krajoznawczo-Turystycznego. Czas trwania konkursu to okres roku szkolnego 2010/11 (od 1 września 2010 roku do 22 czerwca 2011 roku).
Udział w konkursie jest automatyczny dla wszystkich członków Szkolnego Klubu Krajoznawczo-Turystycznego uczestniczących w wycieczkach górskich. Rywalizacja polega na zdobywaniu jak największej ilości punktów zgodnie Regulaminem zdobywania odznaki "Każdemu Jego Everest - 8848". Zaliczane będą wyłącznie punkty zdobywane podczas wycieczek w ramach działalności Szkolnego Klubu Krajoznawczo-Turystycznego. Nagroda zostanie przyznana tylko w przypadku uzyskania przez zwycięzcę ponad 4000 punktów.
Nagrodą w tym konkursie jest książka: "Podkarpackie - przewodnik po województwie. opracowanie: Stanisław Kłos. Olszanica 2005, wyd. 1. 396 stron".
Niestety nikt nie osiągnął wymaganej ilości punktów - nagroda nie została przyznana.
 
 
kompas - nagroda w konkursie Mistrz Imprez na OrientacjęKONKURS "MISTRZ IMPREZ NA ORIENTACJĘ"
Konkurs przeznaczony jest wyłącznie dla członków Szkolnego Klubu Krajoznawczo-Turystycznego. Czas trwania konkursu to okres roku szkolnego 2010/11 (od 1 września 2010 roku do 22 czerwca 2011 roku).
Udział w konkursie jest automatyczny dla wszystkich członków Szkolnego Klubu Krajoznawczo-Turystycznego uczestniczących we wszelkiego rodzaju imprezach na orientację podczas imprez SKKT. Rywalizacja polega na zdobywaniu jak największej ilości punktów zgodnie Regulaminem zdobywania odznaki "Imprez na Orientację". Zaliczane będą wyłącznie punkty zdobywane podczas wyjazdów w ramach działalności Szkolnego Klubu Krajoznawczo-Turystycznego. Nagroda zostanie przyznana tylko w przypadku uzyskania przez zwycięzcę ponad 30 punktów.
Nagrodą w tym konkursie jest kompas. (model kompasu nie jest jeszcze określony!)
Zwycięzcą konkursu została Urszula Gwóźdź - nagroda zostanie wręczona we wrześniu 2011 roku.
okładka książki - nagrody w konkursie podróżnikaKONKURS "PODRÓŻNIKA"
Konkurs przeznaczony jest wyłącznie dla członków Szkolnego Klubu Krajoznawczo-Turystycznego. Czas trwania konkursu to okres roku szkolnego 2010/11 (od 1 września 2010 roku do 22 czerwca 2011 roku).
Udział w konkursie jest automatyczny dla wszystkich członków Szkolnego Klubu Krajoznawczo-Turystycznego uczestniczących we wszelkiego rodzaju wyjazdowych imprezach SKKT. Rywalizacja polega na odwiedzaniu jak największej ilości miejscowości. Zaliczane będą wyłącznie miejscowości odwiedzane podczas wyjazdów w ramach działalności Szkolnego Klubu Krajoznawczo-Turystycznego. Nagroda zostanie przyznana tylko w przypadku odwiedzenie przez zwycięzcę ponad 25 różnych miejscowości.
Nagrodą w tym konkursie jest książka: "Bieszczady - przewodnik dla prawdziwego turysty. Pruszków 2009, wyd. 12. 432 strony".
Niestety nikt nie osiągnął wymaganej ilości punktów - nagroda nie została przyznana.
 
okładka książki - nagrody w konkursie pocieszeniaKONKURS "POCIESZENIA"
Konkurs przeznaczony jest wyłącznie dla członków Szkolnego Klubu Krajoznawczo-Turystycznego. Czas trwania konkursu to okres roku szkolnego 2010/11 (od 1 września 2010 roku do 22 czerwca 2011 roku).
Udział w konkursie jest automatyczny dla wszystkich członków Szkolnego Klubu Krajoznawczo-Turystycznego uczestniczących we wszelkiego rodzaju wyjazdowych imprezach SKKT. Nagroda zostanie wylosowana spośród tych wszystkich, którzy w ciągu całego roku szkolnego będą uczestnikami przynajmniej trzech wyjazdowych imprez SKKT.
Nagrodą w tym konkursie jest książka: "Bieszczady. Pogórze Przemyskie. Bieszczady Wschodnie. Okolice Lwowa, Drohobycz i Truskawca" - przewodnik. Warszawa 2008, wyd. 1. 160 stron".
Zwycięzcą konkursu została Daria Prędki - nagroda zostanie wręczona we wrześniu 2011 roku.
 
 
okładka książki - nagrody w konkursie niespodzianceKONKURS "NIESPODZIANKA"
Konkurs przeznaczony jest wyłącznie dla członków Szkolnego Klubu Krajoznawczo-Turystycznego. Czas trwania konkursu to okres roku szkolnego 2010/11 (od 1 września 2010 roku do 22 czerwca 2011 roku).
Udział w konkursie jest automatyczny dla wszystkich członków Szkolnego Klubu Krajoznawczo-Turystycznego uczestniczących we wszelkiego rodzaju wyjazdowych imprezach SKKT. Zwycięzcą konkursu zostanie osoba, która spędzi na wszelkiego rodzaju zajęciach Szkolnego Klubu Krajoznawczo-Turystycznego największą ilość godzin.
Nagrodą w tym konkursie jest książka: "Las pełen zwierza" - Edward Marszałek. Krosno 2009, wyd. 1. 216 stron".
Zwycięzcą konkursu została Urszula Gwóźdź - nagroda zostanie wręczona we wrześniu 2011 roku.
 
Konkursy
Obok licznych konkursów zewnętrznych, w których często startują członkowie SKKT, w tym miejscu znajduje się informacja o trwających konkursach przeznaczonych wyłącznie dla członków SKKT.
Wszystkie członkowie SKKT chcący brać udział w konkursach powinni dokładnie zapoznać się z regulaminami tych konkursów.
W ciągu roku szkolnego ogłaszane mogą być nowe konkursy - zachęcamy do śledzenia informacji.
Dodatkowe informacje dotyczące konkursów zawsze można uzyskać od opiekuna SKKT podczas wszystkich zajęć SKKT.