Regulamin Jubileuszowej Odznaki "20 lat SKKT"                                   Wykaz osób, którym przyznano odznaki
 1. Jubileuszowa Odznaka "20 lat SKKT" została ustanowiona dla uczczenia 20-lecia istnienia Szkolnego Klubu Krajoznawczo-Turystycznego działającego przy Zespole Szkół Publicznych nr 2 - Narciarskiej Szkole Sportowej w Ustrzykach Dolnych.
 2. Odznaka ma na celu zachęcenie członków Szkolnego Klubu Krajoznawczo-Turystycznego, uczniów Zespołu Szkół Publicznych nr 2 - Narciarskiej Szkoły Sportowej w Ustrzykach Dolnych oraz innych osób do czynnego udziału w imprezach organizowanych w ramach działalności Szkolnego Klubu Krajoznawczo-Turystycznego.
 3. Odznaka jest jednostopniowa. Jest przyznawana od dnia 1 września 2011 roku po spełnieniu wzmagań określonych w punkcie 4 Regulaminu. Odznakę można zdobyć tylko jeden raz. Ilość odznak przeznaczonych do przyznania jest ograniczona. Wszystkie odznaki posiadają niepowtarzalny numer.
 4. Odznaka "20 lat SKKT" będzie przyznana:
  1. wszystkim aktualnym uczniom Zespołu Szkół Publicznych nr 2 - Narciarskiej Szkoły Sportowej w Ustrzykach Dolnych po udziale w pięciu imprezach Szkolnego Klubu Krajoznawczo-Turystycznego odbywających się poza Ustrzykami Dolnymi,
  2. absolwentom Zespołu Szkół Publicznych nr 2 - Narciarskiej Szkoły Sportowej w Ustrzykach Dolnych, którzy dotychczas uczestniczyli w przynajmniej 10 różnorodnych imprezach Szkolnego Klubu Krajoznawczo-Turystycznego po udziale w jednej imprezie Szkolnego Klubu Krajoznawczo-Turystycznego odbywających się poza Ustrzykami Dolnymi,
  3. absolwentom Zespołu Szkół Publicznych nr 2 - Narciarskiej Szkoły Sportowej w Ustrzykach Dolnych, którzy dotychczas uczestniczyli w przynajmniej 9 różnorodnych imprezach Szkolnego Klubu Krajoznawczo-Turystycznego po udziale w dwóch imprezach Szkolnego Klubu Krajoznawczo-Turystycznego odbywających się poza Ustrzykami Dolnymi,
  4. absolwentom Zespołu Szkół Publicznych nr 2 - Narciarskiej Szkoły Sportowej w Ustrzykach Dolnych, którzy dotychczas uczestniczyli w przynajmniej 1 dowolnej imprezie Szkolnego Klubu Krajoznawczo-Turystycznego po udziale w trzech imprezach Szkolnego Klubu Krajoznawczo-Turystycznego odbywających się poza Ustrzykami Dolnymi,
  5. dotychczasowym uczestnikom przynajmniej dwóch imprez Szkolnego Klubu Krajoznawczo-Turystycznego, którzy nie byli uczniami Zespołu Szkół Publicznych nr 2 - Narciarskiej Szkoły Sportowej, po udziale w dwóch imprezach Szkolnego Klubu Krajoznawczo-Turystycznego odbywających się poza Ustrzykami Dolnymi,
  6. uczniom innych szkół, po udziale w pięciu imprezach Szkolnego Klubu Krajoznawczo-Turystycznego odbywających się poza Ustrzykami Dolnymi,
  7. osobom i instytucjom wspierającym działalność Szkolnego Klubu Krajoznawczo-Turystycznego.
 5. Osoby wymienione w punktach 4a,b,c,d,e,f otrzymają odznakę po jej wykupieniu. Jeżeli przyznana odznaka nie zostanie wykupiona w przeciągu dwóch miesięcy od daty przyznania - zostaje ona przeznaczona na inne cele!
 6. Przyznana odznaka będzie wręczana podczas imprez Szkolnego Klubu Krajoznawczo-Turystycznego, apeli szkolnych lub w innych stosownych okolicznościach.
Jubileuszowa Odznaka "20 lat SKKT"
Z okazji przypadającej w roku szkolnym 2011/12 20-tej rocznicy działalności Szkolnego Klubu Krajoznawczo-Turystycznego ustanowiona została "Jubileuszowa Odznaka Szkolnego Klubu Krajoznawczo-Turystycznego".
Odznakę można zdobyć na podstawie poniższego Regulaminu.