Szkolny Klub Krajoznwaczo-Turystyczny zaprasza do zdobywania:

odznaki turystycznej
"Każdemu Jego Everest 8848"


Zobacz listę zdobytych odznak "Każdemu Jego Everest - 8848" >>>>

Odznaka turystyczna "Każdemu Jego Everest 8848" została ustanowiona przez Zarząd Oddziału PTTK "Ziemia Wadowicka" w Wadowicach w 20 rocznicę pierwszego zimowego wejścia polskiej wyprawy na Mount Everest (8848 m n.p.m.).


REGULAMIN odznaki "Każdemu Jego Everest 8848"

 • Odznaka ma na celu podnoszenie kultury, wiedzy i historii turystyki, oraz bezpieczeństwa w górach.
 • Odznaka może być zdobywana w górach Polski i poza granicami zarówno na szlakach turystycznych, taternickich oraz poza szlakami.
 • Ustala sie następujące kategorie odznaki:
  • popularna (srebrno-błękitno-biała) - aby ją zdobyć należy pokonać 8848 m przewyższeń podczas dowolnej ilości wędrówek,
  • brązowa (brązowa) - aby ją zdobyć należy po zdobyciu odznaki popularnej zdobyć 2 × 8848 m przewyższenia (od początku łącznie 3 × 8848 m przewyższenia),
  • srebrna (srebrna) - aby ją zdobyć należy po zdobyciu odznaki brązowej zdobyć 4 × 8848 m przewyższenia (od początku łącznie 7 × 8848 m przewyższenia),
  • złota (złota) - aby ją zdobyć należy po zdobyciu odznaki srebrnej zdobyć 7 × 8848 m przewyższenia (od początku łącznie 14 × 8848 m przewyższenia).
 • Podczas jednego dnia wędrówki zalicza się różnicę w metrach między najniższym i najwyższym punktem trasy, podczas wędrówki wielodniowej każdy dzień zalicza się osobno, a całość stanowi suma dziennych punktacji.
 • Czas zdobywania poszczególnych stopni jest dowolny.
 • Odznakę przyznaje się na podstawie :
  • książeczki turystycznej podczas zdobywania GOT i innych odznak, w rubryce trasa należy wpisać każdego dnia różnicę przewyższeń w metrach,
  • na dowolnych kartkach zawierających opis trasy, charakterystycznych miejsc, pieczątek ze schronisk, zdjęć z najwyższego punktu trasy, w/w dokumentacja musi zawierać różnicę przewyższeń na każdej trasie oraz sumę przewyższeń.
  • dopuszcza się inne formy potwierdzenia wycieczki w zależności od inwencji zdobywcy odznaki (ksero książeczki i inne).
 • Dokumentację przesyła się na adres: PTTK "Ziemia Wadowicka", oś. XX-lecia 1a, 34-120 Wadowice (tel. 0-33 823-46-27).
 • Uprawnionymi do weryfikacji i przyznawania odznak są:
  • Terenowy Referat Weryfikacyjny GOT PTTK Wadowice,
  • Komisja Młodzieżowa PTTK Wadowice.
 • W/w komisje wystawiają imienne legitymacje potwierdzające zdobycie odznaki.
 • Odznaki można nabyć bezpośrednio lub wysyłkowo w PTTK Wadowice.

Odznaki krajoznawcze i turystyki kwalifikowanej zdobywane w ramach SKKT
Podczas licznych wycieczek, zlotów, rajdów oraz zawodów członkowie Szkolnego Klubu Krajoznawczo-Turystycznego mogą zdobywać odznaki krajoznawcze i odznaki turystyki kwalifikowanej.
Członkowie Klubu zdobywają odznak, które najłatwiej jest zdobywać w naszej części kraju.
Poniżej można zapoznać się z zasadami zdobywania tych odznak oraz wykazem już zdobytych odznak przez członków SKKT.