logo zawodów
Ostatnia aktualizacja Regulaminu: 14 listopada 2017 r.

Termin zgłoszeń już minął!
LISTA ZGŁOSZONYCH NA ZAWODY
WAŻNE DLA OSÓB ZGŁASZAJĄCYCH SIĘ:
Ponieważ nie wiedzieć czemu (?) część osób nie może zgłosić swojego udziału za pomocą załączonego formularza - można zgłoszenie przesłać również w formie tradycyjnego maila (na adres: skkt@poczta.onet.pl) podając: imię nazwisko, kategorię startową oraz ewnetualne uprawnienia do ulg w wysokości wpisowego. Zgłoszenie tą drogą nie bierze udziału w podanych bonusach.
ORGANIZATOR:
Szkolny Klub Krajoznawczo-Turystyczny działający przy Szkole Podstawowej nr 2 - Narciarskiej Szkole Sportowej w Ustrzykach Dolnych. ul. Dobra 6, 38-700 Ustrzyki Dolne, tel./fax. (13) 461-16-05, e-mail: skkt@poczta.onet.pl lub: skkt@skkt.pl, www.skkt.pl
Oddział Bieszczadzki Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Ustrzykach Dolnych.
WSPÓŁORGANIZATORZY:
- Szkoła Podstawowa im. Ignacego Łukasiewicza w Czarnej.
CEL ZAWODÓW:
- rozegranie ostatniej, podsumowującej rundy Pucharu Polski w Marszach na Orientację za rok 2017 we wszystkich kategoriach wiekowych,
- upowszechnianie turystycznych imprez na orientację - marsze na orientację,
- rozwijanie umiejętności orientowania się w nieznanym terenie,
- propagowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu,
- czynny wypoczynek uczestników,
- rozwijanie wrażliwości ekologicznej na otaczający nas świat,
- poznanie środowiska geograficznego okolic Czarnej położonej u wrót Bieszczadów,
- promocja regionu,
- wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami zawodów,
- zdobywanie odznaki Imprez na Orientację,
TERMIN ZAWODÓW:
17-19 listopada 2017 r. (piątek - niedziela)
BAZA ZAWODÓW:
Szkoła Podstawowa im. Ignacego Łukasiewicza w Czarnej Górnej,
KATEGORIA i FORMA:
- TP (dla poczatkujących), TD (w Pucharze Polski) (urodzeni w roku 2004 i później) - zespoły 2-osobowe,
- TT (dla niezaawansowanych), TM (w Pucharze Polski) (urodzeni w latach 2001-2003) - zespoły 2-osobowe,
- TU (dla średniozaawansowanych), TJ (w Pucharze Polski) (urodzeni w latach 1997-2000) - zespoły 1- lub 2-osobowe,
- TZ (dla zaawansowanych), TS (w Pucharze Polski) (urodzeni w roku 1996 i wcześniej) - zespoły 1- lub 2-osobowe,
 
Łącznie trzy etapy (w każdej z wymienionych powyżej kategorii) marszów na orientację (dwa etapy dzienne i jeden etap nocny) + imprezy towarzyszące. Do Odznaki Imprez na Orientację: 3 × 4 punkty = 12 punktów.
TEREN ZAWODÓW:
Zróżnicowany pod względem przebieżności o deniwelacjach dochodzących do ponad 100 metrów i zróżnicowanej drożni, w dużej części zalesiony, w przypadku wilgotnej aury dość błotnisty.
MAPY ZAWODÓW:
Mapy czarno-białe i kolorowe, pełne i nietypowe, przekształcone, o różnych skalach. Odpowiednio dostosowane do kategorii startowej.
RAMOWY PROGRAM ZAWODÓW (projekt):
(szczegółowy harmonogram zostanie opublikowany po terminie zgłoszeń)
17 listopada 2017 r. (piątek):
- od godz. 1700 - przyjmowanie i zakwaterowanie uczestników w Gimnazjum w Czarnej,
18 listopada 2017 r. (sobota):
- godz. 830 - uroczyste rozpoczęcie IX Bieszczadzkich Marszów na Orientację "BIESY i CZADY",
- godz. 900 - 1500 - udział w I i II etapie marszów na orientację (etapy dzienne),
- godz. 1600 - 1700 - obiad w bazie zawodów,
- godz. 2000 - 2230 - udział w III etapie marszów na orientację (etap nocny),
19 listopada 2017 r. (niedziela):
- godz. 900 - 1000 - podsumowanie i zakończenie IX Bieszczadzkich Marszów na Orientację "BIESY i CZADY",
- godz. 110 - termin ostatecznego opuszczenia bazy zawodów.
ŚWIADCZENIA PODCZAS ZAWODÓW:
- dwa noclegi w warunkach turystycznych w budynku szkolnym, na hali sportowej, (należy posiadać karimatę i śpiwór oraz zamienne miękkie obuwie do poruszania się na hali sportowej),
- obiad w sobotę po II etapie marszów na orientację,
- dostęp do czajnika elektrycznego,
- dostęp do ciepłej wody, prysznica,
- potwierdzenie zdobytych punktów do Odznaki Imprez na Orientację (łącznie 12 punktów),
- odcisk pieczątki z logo zawodów, pamiątkowa plakietka,
- inne, w tej chwili nieokreślone.
WPISOWE NA ZAWODY (opłata na rzecz realizacji imprezy):
kategoria
TP/TD
TT/TM
TU/TJ
TZ/TS
Przodownicy i Młodzieżowi Przodownicy InO
-
-
35,-
40,-
Członkowie PTTK
35,-
40,-
50,-
50,-
pozostali
45,-
50,-
60,-
60,-
osoby mieszkające w Powiecie Bieszczadzkim i nie korzystające z noclegów i obiadu
15,-
15,-
25,-
25,-
Powyższe wysokości wpisowego nie dotyczą członków SKKT przy SP 2 - NSS w Ustrzykach Dolnych oraz uczniów Szkoły Podstawowej w Czarnej.
Bezpłatny udział w zawodach mają zwycięzcy poszczególnych kategorii podczas "VIII Bieszczadzkich Marszy na Orientację BIESY i CZADY '2016": Kunasz Remigiusz, Miszczak Kinga, Wróblewska Weronika.
Bonusy dla osób zgłaszających się w terminie, przy terminowym wpłaceniu wpisowego:
- rabat 10% (od odpowiedniej kwoty wpisowego) dla dziesiątej osoby zgłoszonej,
- rabat 50% (od odpowiedniej kwoty wpisowego) dla pięćdziesiątej osoby zgłoszonej,
- rabat 100% (od odpowiedniej kwoty wpisowego) dla setnej osoby zgłoszonej.
- rabat 50% (od odpowiedniej kwoty wpisowego) dla startującego opiekuna grupy młodzieży (przynajmniej 10-osobowej).
Kwoty otrzymanych bonusów będą zwracane przy rejestracji w dniu rozpoczęcia zawodów. Bonusy nie przechodzą na inne osoby.
Opiekun każdej grupy młodzieży (przynajmniej 10-osobowej) nie biorący udziału czynnego w zawodach nie wpłaca żadnych kosztów związanych z pobytem na zawodach.
Warunkiem udziału w zawodach jest terminowe zgłoszenie (termin już minął!) oraz wpłacenie wpisowego odpowiedniej dla danej kategorii wysokości w okresie od dnia 25 października do dnia 13 listopada 2017 r. na konto: Oddział Bieszczadzki PTKK w Ustrzykach Dolnych, ul. Rynek 16, tel. 606 239 427, numer konta bankowego 46 8621 0007 2001 0000 0068 0001 koniecznie z dopiskiem: "Biesy i Czady 2017". W przypadku zgłoszenia po terminie kwoty wpisowego wzrastają o 100% i nie gwarantują pełnych świadczeń!
Zgłoszenia bez wpłaconego w terminie wpisowego nie będą honorowane. Wpłacone wpisowe nie podlega zwrotowi w przypadku nieobecności na zawodach osób zgłaszających się.
ZGŁOSZENIA:
Zgłoszenia będą realizowane po 24 października za pomocą odpowiedniego formularza internetowego.
NAGRODY:
- puchary dla zwycięzców poszczególnych kategorii,
- dyplomy i nagrody rzeczowe dla ??? najlepszych zespołów w poszczególnych kategoriach,
- bezpłatny udział w kolejnej edycji "BIESÓW i CZADÓW" dla zwycięzców poszczególnych kategorii,
- nagrody dla zwycięzców w imprezach towarzyszących,
- specjalna nagroda dla osoby będącej na zakończeniu zawodów, która będzie legitymować się najwyższym wynikiem w "TOP LIŚCIE" "BIESÓW i CZADÓW" po ich IX edycji,
WAŻNE INFORMACJE:
Każdy uczestnik zawodów zobowiązany jest posiadać:
- ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków na czas trwania zawodów,
- ubiór turystyczny niekrępujacy ruchów, nadający się do pruszania w lesie, przy każdych warunkach pogodowych,
- kompas i latarkę (na etapy nocne), kątomierz, linijkę, ołówek, strugaczkę,
- karimatę i śpiwór na nocleg w szkole, zamienne miękkie obuwie do poruszania się na hali sportowej oraz wszystkie potrzebne przybory toaletowe.
INFORMACJE KOŃCOWE:
Uczestników zawodów obowiązują następujące postanowienia:
- udział w zawodach jest dobrowolny,
- zawodnicy niepełnoletni uczestniczą w zawodach pod opieką opiekunów pełnoletnich,
- zawody odbędą się bez względu na panujące warunki pogodowe,
- udział w zawodach jest równoznaczny z pełną akceptacją niniejszego Regulaminu,
- uczestników zawodów obowiązuje przestrzeganie "Karty Turysty" oraz wszelkich poleceń organizatorów,
- ostateczna interpretacja Regulaminu należy do organizatorów.
Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z Regulaminem Turystycznych Imprez na Orientację ZG PTTK.
LISTA ZGŁOSZONYCH NA ZAWODY (stan na dzień: 14 listopada 2017 r):
Kategoria TP/TD (szkoły podstawowe)
L.p
nazwisko i imię
miejscowość
wpłata wpisowego
1
  Olech Dominik
Ustrzyki Dolne
tak
  Podpłoński Jakub
tak
2
  Ozga Jarosław
Ustrzyki Dolne
tak
  Pereślucha Maciej
tak
3
  Piątkowska Wiktoria
Ustrzyki Dolne
tak
  Zabłocki Kamil
tak
4
  Liniewska Aleksandra
Ustrzyki Dolne
tak
  Sochań Julia
tak
5
  Skiba Eliza
Ustrzyki Dolne
tak
  Sopata Kinga
tak
6
  Leptuch Julia
Ustrzyki Dolne
tak
  Orłowska Kamila
tak
7
  Ciwoniuk Nicol
Ustrzyki Dolne
tak
  Zabłocka Kinga
tak
8
  Tworzydło Karolina
Czarna

  Zapołowicz Jolanta

9
  Czerwonka Kamila
Czarna

  Zapał Pamela

10
  Cichaczewski Bartłomiej
Czarna

  Ślusarczyk Piotr

11
  Dorożańska Oliwia
Czarna

  Konopka Jolanta

12
  Makowska Magdalena
Czarna

  Strzała Miłosz


 
Kategoria TT/TM (szkoły gimnazjalne)
L.p
nazwisko i imię
klub / szkoła
wpłata wpisowego
1
  Markowicz Marcel
Ustrzyki Dolne
tak
  Szpiech Jakub
tak
2
  Dołżycka Patrycja
Ustrzyki Dolne
tak
  Kasprzycka Julia
tak
3
  Pagkratiou Eleni
Ustrzyki Dolne
tak
  

4
  Gajdemski Wiktor
Ustrzyki Dolne
tak
  Kmiecik Krzysztof
tak
5
  Kądziołka Oliwia
Ustrzyki Dolne
tak
  Stanaszak Natalia
tak
6
  Kapes Aleksandra
Czarna

  Tajak Emilia

7
  Faber Arkadiusz
Czarna

  Steciuk Michał

8
  Guzman Konrad
Czarna

  Kosmecki Michał

9
  Bahniuk Bartosz
Czarna

  Malawski Aleksy

10
  Nóżka Natalia
Czarna

  Steciuk Jakub

11
  Łazor Kacper
Czarna

  Tomkiewicz Aleksandra

12
  Gazda Gabriela
Czarna

  Styś Kamila


 
Kategoria TU/TJ (szkoły ponadgimnazjalne)
L.p
nazwisko i imię
klub / szkoła
wpłata wpisowego
1
  Zieliński Jakub
Kolbuszowa

2
  Leński Michał
Bogatynia
tak
  Pawłowski Aleksander
tak
3
  Gdula Jacek
Wrocław
Rzeszów
tak
  Zachara Maciej


 
Kategoria TZ/TS
L.p
nazwisko i imię
klub / szkoła
wpłata wpisowego
1
  Mazan Aleksandra
Szczecin
tak
  Mazan Bartłomiej
tak
2
  Puternicka Joanna
Wrocław
tak
  Wieszaczewski Jacek
tak
3
  Ligenza Krzysztof
Wrocław
Dzierżoniów
tak
  Trocha Roman
tak
4
  Stefaniak Marcin
Pęgów
tak
5
  Socha Zbigniew
Gliwice
Częstochowa
tak
  Stalka Adam
tak
6
  Ciałowicz Katarzyna
Myślenice
bilet KInO
  Urbaniak Maciej
tak
7
  Fudro Edward
Police
Kraków
tak
  Fudro Krzysztof
tak
8
  Frynas Sławomir
Lublin
tak
9
  Gronau Tomasz
Warszawa

10
  Skoczyński Adam
Piasek
tak
  Skoczyński Arkadiusz
tak
11
  Sieńko Mateusz
Babin
tak
Biesy i Czady
Nasze zawody w marszach na orientację, czyli "Biesy i Czady".
W tym miejscu znajdziesz wszystko co jest związane z tymi zawodami.