W dniu 27 września 2017 r. (środa) odbędzie się "X Turniej Turystyczno-Krajoznawczy" jako etap przygotowań do "XLVI Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno-Krajoznawczego PTTK".

Udział w Turnieju biorą trzyosobowe zespoły z kategorii:
    -szkół podstawowych (klasy 4-7),
    -szkół gimnazjalnych (klasy II-III).

W ramach Turnieju rozegrane zostaną następujące konkurencje (lista ta może ulec zmianie):
    - marsz na orientację,
    - konkuurs krajoznawczy (wiedza z zakresu Województwa Podkarpackiego),
    - konkurs wiedzy turystycznej i topograficznej,
    - konkurs z zakresu ruchu drogowego i samarytanki,
    - turystyczne ABC (znajomość mapy Bieszczadów, określanie azymutu, rozpoznawanie roślin, zabytki Województwa Podkarpackiego),
    - ocena odznak krajoznawczych i turystycznych.

Udział w Turnieju jest bezpłatny.

Startując w Turnieju będzie można zdobyć 1 pkt. do odznaki imprez na orientację (OInO).

Wszyscy chcący wziąć udział w Turnieju muszą zgłosić się do opiekuna SKKT najpóźniej do dnia 25 września 2017 r. (poniedziałek).

Do dnia 22 września 2017 r. do udziału w Turnieju zgłosiły się następujące zespoły (w kolejności zgłoszeń):

SZKOŁY PODSTAWOWE
L.p. nazwa drużyny
szkoła, miejscowość
nazwisko i imię
1 SKKT
Szkoła Podstawowa nr 2
Narciarska Szkoła Sportowa
Ustrzyki Dolne
 Juszczyk Urszula
 Kościańska Julia
 Piątkowska Wiktoria
2 SKKT
Szkoła Podstawowa nr 2
Narciarska Szkoła Sportowa
Ustrzyki Dolne
 Podkalicka Laura
 Podolak Sylwia
 Wojciechowska Paulina
3 SKKT
Szkoła Podstawowa nr 2
Narciarska Szkoła Sportowa
Ustrzyki Dolne
 Daszkiewicz Dominik
 Olech Dominik
 Podpłoński Jakub
4 SKKT
Szkoła Podstawowa nr 2
Narciarska Szkoła Sportowa
Ustrzyki Dolne
 Liniewska Aleksandra
 Warga Agnieszka
 Zabłocka Kinga
5 SKKT
Szkoła Podstawowa nr 2
Narciarska Szkoła Sportowa
Ustrzyki Dolne
 Leptuch Julia
 Orłowska Kamila
 Woźniak Julia
6 SKKT
Szkoła Podstawowa nr 2
Narciarska Szkoła Sportowa
Ustrzyki Dolne
 Iwanik Jakub
 Koncewicz Mateusz
 Muszyński Dominik
7 SKKT
Szkoła Podstawowa nr 2
Narciarska Szkoła Sportowa
Ustrzyki Dolne
 Cybruch Maja
 Słomińska Amelia
 Sochań Julia
SZKOŁY GIMNAJALNE
L.p. nazwa drużyny
szkoła, miejscowość
nazwisko i imię
1 SKKT
Gimnazjum nr 2
Narciarska Szkoła Sportowa
Ustrzyki Dolne
 Chojnacka Jagoda
 Kądziołka Oliwia
 Stanaszek Natalia
2 SKKT
Gimnazjum nr 2
Narciarska Szkoła Sportowa
Ustrzyki Dolne
 Buczek Szymon
 Kozdrowski Andrzej
 Płoszyńska Adrianna
3 SKKT
Gimnazjum nr 2
Narciarska Szkoła Sportowa
Ustrzyki Dolne
 Czaja Weronika
 Harsche Aleksandra
 Pagkratiou Eleni
4 SKKT
Gimnazjum nr 2
Narciarska Szkoła Sportowa
Ustrzyki Dolne
 Buśko Oliwia
 Dąbrowska Roksana
 Sidor Paulina
5 SKKT
Gimnazjum nr 2
Narciarska Szkoła Sportowa
Ustrzyki Dolne
 Bojczuk Oliwia
 Malec Daria
 Sobiecka Izabela
6 SKKT
Gimnazjum nr 2
Narciarska Szkoła Sportowa
Ustrzyki Dolne
 Bochenek Natalia
 Młynarczyk Zuzanna
 Rusinek Amelia

Wyjazdy dla członków SKKT
Istotnym polem działalności Szkolnego Klubu Krajoznawczo-Turystycznego są wszelkiego rodzaju wyjazdy.
W tym miejscu podawane są wszystkie szczegółowe informacje dotyczące planowanych wyjazdów.
Każdy członek Szkolnego Klubu Krajoznawczo-Turystycznego ma obowiązek zapoznawać się z informacjami dotyczącymi poszczególnych wyjazdów.